Cultural Product : Ban Kong Kan

วีดีทัศน์ : การศึกษาดูงาน : การท่องเที่ยว แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตอน หว่านหล้าหาเมล็ดพันธุ์

กิจกรรม

วีดีทัศน์ : การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : ตอนที่ 1 เริ่มต้น หว่านกล้าหาเมล็ดพันธุ์ หมายเหตุ : สถานที่ศึกษาดูงาน เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และบ้านห้วยฮ่อม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

วัดกองกาน – พระเจ้าตนหลวง

แหล่งเรียนรู้

เดิมชื่อ วัดสะหรีเมืองมา แต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดกองกาน เนื่องจากสมัยก่อนการเดินทางไปทำบุญที่วัดจะเดินทางด้วยเท้าและชาวบ้านจะทำการแบกของทำบุญด้วยการหาบ ซึ่งหาบด้วยไม้คาน (ไม้กาน) เมื่อถึงที่วัดจึงมีไม้คานกองกันเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อวัด กอ...

เทปบันทึก ชุมชน บ้านกองกาน

กิจกรรม

เทปบันทึก ชุมชน บ้านกองกาน "เที่ยวอย่างแจ่ม" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

วีดีทัศน์ : ผาสะกาบ...เที่ยวอย่างแจ่ม

กิจกรรม

วีดิทัศน์แสดงแหล่งท่องเที่ยว...ผาสะกาบ บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวและวิถีวัฒนธรรมคนเมืองแจ่ม

รวมแผนที่แสดง การท่องเที่ยว กิจกรรม และ สถานที่จำหน่ายสินค้า